Mateřská škola Zbiroh

Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zbiroh pro školní rok 2023/2024

Informace pro rodiče k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Přijímací řízení do Mateřské školy Zbiroh na školní rok 2023/2024

bude uskutečněno za přítomnosti dětí v pátek 5.5.2023

od 10:30 do 16:30 hodin v budově MŠ Zbiroh

 • PRO CIZINCE, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 2. června 2023.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то 2 червня 2023 року.

 

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií
 • Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8.2023 věku 5 let, je pro něj od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné
 • Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete
  využít ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU, který bude zpřístupněn na našich webových stránkách v období od 14. 4. do 4. 5. 2023. 

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbiroh
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným
způsobem v termínu řádného zápisu.

 • V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.
 • Potřebné dokumenty k vyplnění a potvrzení najdete na našich webových stránkách (formuláře ke stažení), případně si je můžete vyzvednout v MŠ.

 

K přijímacímu řízení zákonní zástupci přinesou:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Rodný list – pro doložení postačí prostá kopie rodného listu
 • Evidenční list s potvrzením od lékaře (očkování)
 • Občanský průkaz
 • Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Dokumenty lze také doručit do MŠ v termínu od 2. 5. do 5. 5. 2023: 

 • Vhozením do schránky školy v zalepené obálce s popisem „Zápis do MŠ“ 
 • Poštou – adresa školy: MŠ Zbiroh, Muchova 556, 338 08 Zbiroh 
 • Do datové schránky školy: ID Datové schránky – ksekvmw 
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): ms@zbiroh.cz 

 

Upřednostňujeme osobní podání ve škole v pátek 5. 5. 2023 (možnost využití předchozí rezervace v elektronickém předzápisu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbiroh )

 

Dokumenty nezapomeňte podepsat (oba rodiče) a včas doručit do MŠ!

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií (viz. podmínky přijímacího řízení), přičemž prvním kritériem bude věk dítěte a přednostní umístění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

V případě nepřijetí dítěte bude žadatelům před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dne 18. 5.2023 – dle předchozí telefonické domluvy)

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn 19. 5. 2023 (nejméně po dobu 15 dnů):

 • na přístupném místě ve škole (vstup do areálu školy)
 • na webových stránkách školy ( http://www.mszbiroh.cz/ )

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně v kanceláři MŠ 25. 5. 2023 od 11:00 do 16:00 hod.

 

Eva Kroupová, ředitelka školy

EP_Letak_pro_rodice_2.jpg (938.54 kB)

EP_Letak_pro_rodice_1.jpg (957.22 kB)

 

Přijímací řízení PRO CIZINCE, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, na školní rok 2023/2024 se bude konat:

Процедура прийому Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, на 2023/2024 навчальний рік буде проведена:

2. 6. 2023

od 10:30 do 16: 00 hodin v budově MŠ Zbiroh

2. 6. 2023

з 10:30 а.m. до 16:00 п.m. в будівлі дитячого садка Zbiroh

Zákonný zástupce přinese tyto dokumenty/ Законний представник представить ці документи:

 • Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2023 věku 5 let, je pro něj předškolní vzdělávání povinné/

Якщо ваша дитина до 31. 08. 2023 року досягне 5-річного віку, дошкільна освіта є обов’язковою для неї.

 • K přijímacímu řízení přineste řádně vyplněnou žádost/

Принесіть належним чином заповнену заявку до процедури прийому.

 • Vízový doklad dítěte/ Візовий документ дитини/
 • Potvrzení o očkování/ • Підтвердження вакцинації
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat/ Якщо дитина представлена іншою особою, ніж її законний представник, також важливо, щоб вона довела свої повноваження представляти дитину.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání bude k dispozici k vytisknutí na webových stránkách školy nebo v mateřské škole Zbiroh . /Заявка на вступ до дошкільної освіти буде доступна для друку на сайті школи або забрати в дитячому садку Збірога.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, / Цей спеціальний запис призначений тільки для дітей,

 • Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany/ Яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Докази надаються за допомогою візової наклейки або в’їзду, що надає тимчасовий захист
 • Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochrannou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu./ Яким була надана віза на перебування більше 90 днів з метою терпимості до перебування в Чехії, що автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Доказ надається за допомогою візової наклейки, виданої або штампа на паспорті.
 • Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6
1
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.