Mateřská škola Zbiroh

Plán akcí pro školní rok 2021/2022

 

Změna plánu akcí vyhrazena v závislosti na aktuální epidemiologické situaci

 

ZÁŘÍ

 • PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ (předškoláci)

ŘÍJEN

 • FOTOGRAFOVÁNÍ (vánoční kolekce)
 • divadelní představení CIRKUSÍČEK (NÁNA)
 • ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ VÝUKY (3. a 4. tř.), bazén Hořovice, 10 lekcí
 • zahájení projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA"

LISTOPAD

 • návštěva VÝSTAVY DÝNÍ V ZŠ
 • divadelní představení ŘIMBABA
 • KERAMIKA
 • PLAVECKÁ VÝUKA (3. a 4. tř.)

PROSINEC

 • ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MŠ
 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • ČERTÍ BÁL
 • Divadelní představení VÁNOČNÍ POHÁDKA (KRAB) ZRUŠENO S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI
 • VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
 • Návštěva „Vánoční pošty“ 
 • ZÁVĚR PLAVECKÉ VÝUKY (3. a 4. tř.)
 • VÁNOČNÍ NADÍLKA
 • VÁNOČNÍ POSEZENÍ

LEDEN

 • návštěva kostela – prohlídka BETLÉMU
 • ZDRAVOVĚDA
 • screening PPP (předškoláci)

ÚNOR

 • mobilní PLANETARIUM (Polaris) -  ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ
 • MAŠKARNÍ BÁL

BŘEZEN

 • divadelní představení JAK SKŘÍTEK MÁLEM ZASPAL JARO (KOS)
 • návštěva místní knihovny 
 • BRIGÁDA – úklid teras MŠ 
 •  Otvírání studánky

DUBEN

 • Tvořivá dílna BYLINKY
 • VÝSTAVA  JAK PLYNE ROK
 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
 • REJ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

 • oslava DNE MATEK
 • KONCERT ZUŠ pro MŠ
 • HUDEBNÍ DIVADÉLKO DINO
 • OSLAVA 75. výročí MŠ - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ČERVEN

 • oslava DNE DĚTÍ
 • DEN S POLICIÍ
 • ŠKOLNÍ VÝLET (1. a 2. tř.) - ZOO Plzeň
 • ŠKOLNÍ VÝLET (3. a 4. tř.) - Radyně a Kozel
 • PŘESPÁNÍ V MŠ ( 2., 3., 4. tř. )
 • zakončení projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“
 • SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY (3. a 4. tř.)
 • SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S UPLYNULÝM ŠK. ROKEM
 • POSLEDNÍ ZVONĚNÍ