Mateřská škola Zbiroh

Platby v mateřské škole

 

Platby v Mateřské škole Zbiroh

 

Stravné: (platnost od 1.3.2023)

Děti do 6 let

přesnídávka

11,-Kč

 

Děti s odloženou školní docházkou

 

 

12,-Kč

Děti do 6 let

oběd

25,-Kč

 

Děti s odloženou školní docházkou

 

 

27,-Kč

Děti do 6 let

svačina

11,-Kč

 

Děti s odloženou školní docházkou

 

 

12,-Kč

 

Celkem:

47,-Kč

51,-Kč

Stravné je účtováno včetně pitného režimu.

 

Školné:

- je stanoveno po projednání se zřizovatelem od 1. 9. 2022 na 480,-Kč na 1 měsíc bez ohledu na průběh docházky (tedy i při nepřítomnosti dítěte celý měsíc).

 (dle §6 odst. 1 vyhlášky č 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání v platném znění)

- děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (předškoláci) a děti s odloženou školní docházkou školné NEPLATÍ.

 

Veškeré stálé platby v MŠ Zbiroh (školné, stravné) probíhají:

 

1.  hotovostně v pokladně školy u p.Komůrkové

     -je nutné dodržovat stanovené úřední hodiny.

     -každému dítěti je přiděleno číslo, které slouží jako   

      variabilní symbol při platbách

 

2.  bezhotovostně přes účet

     843451379/0800  (účet mateřské školy Zbiroh)

 

     ŠKOLNÉ

- zřídit trvalý příkaz na částku  480,- Kč.

 

     STRAVNÉ

- zřídit  povolení k inkasu na částku nejvýše 1100,-Kč.

 

Platby zadejte k datu 15. – 20. v měsíci

 

Veškeré případné dotazy zodpoví:

-  p. Magda Komůrková (vedoucí stravování)

-  ředitelka Eva Kroupová