Mateřská škola Zbiroh

Platby v mateřské škole

 

Stravné : 

                    přesnídávka………….9,-Kč

                    oběd…………………...19,-Kč

                           děti s odloženou šk.doch……………..21,-Kč

                    svačina………………...9,-Kč

     Celkem: ……………………….....37,-Kč

                   Děti s odloženou školní docházkou……..39,-Kč

 

Stravné je účtováno včetně pitného režimu.

 

Školné:

- je stanoveno na 380,-Kč na 1 měsíc bez ohledu na průběh docházky (tedy i při nepřítomnosti dítěte celý měsíc).

- děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (předškoláci) a děti s odloženou školní docházkou školné NEPLATÍ.

 

Veškeré stálé platby v MŠ Zbiroh (školné, stravné) probíhají:

 

1.  hotovostně v pokladně školy u p.Komůrkové

     -je nutné dodržovat stanovené úřední hodiny.

     -každému dítěti je přiděleno číslo, které slouží jako   

      variabilní symbol při platbách

 

2.  bezhotovostně přes účet

     843451379/0800  (účet mateřské školy Zbiroh)

 

     ŠKOLNÉ

- zřídit trvalý příkaz na částku 380,-Kč.

 

     STRAVNÉ

- zřídit  povolení k inkasu na částku nejvýše 900,-Kč.

 

Platby zadejte k datu 15. – 20. v měsíci

 

Veškeré případné dotazy zodpoví:

-  p. Magda Komůrková (pokladník školy a vedoucí stravování)

-  ředitelka Eva Kroupová