Mateřská škola Zbiroh

Stanovení stravného

Stravné : 

   (od 1. 3. 2023)

                    přesnídávka………….11,-Kč

                            děti s odloženou šk.doch...........12,-Kč

                    oběd…………………..25,-Kč

                           děti s odloženou šk.doch…………27,-Kč

                    svačina……………….11,-Kč

                            děti s odloženou šk.doch.............12,-Kč

     Celkem: ………………………..47,-Kč

                   Děti s odloženou školní docházkou……..51,-Kč

 

Stravné je účtováno včetně pitného režimu.

Úhrada stravného - viz. Platby v MŠ