Mateřská škola Zbiroh

Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Změna plánu akcí vyhrazena v závislosti na aktuální epidemiologické situaci

 

ZÁŘÍ

 • PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ (předškoláci)
 • FOTOGRAFOVÁNÍ (vánoční kolekce)

ŘÍJEN

 • divadelní představení (KOS) - ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ VÝUKY (3. a 4. tř.), bazén Hořovice, 10 lekcí
 • zahájení projektu „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

LISTOPAD

 • divadelní představení (LETADLO) - ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • PLAVECKÁ VÝUKA (3. a 4. tř.) ODLOŽENA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU

PROSINEC

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • ČERTÍ BÁL
 • Divadelní představení (NÁNA) ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • Návštěva „Vánoční pošty“ 
 • ZÁVĚR PLAVECKÉ VÝUKY (3. a 4. tř.) ODLOŽEN V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • VÁNOČNÍ NADÍLKA

LEDEN

 • návštěva kostela – prohlídka BETLÉMU
 • divadelní představení (KRAB) ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • screening PPP (předškoláci)

ÚNOR

 • mobilní PLANETARIUM (Polaris) ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU
 • MAŠKARNÍ BÁL

BŘEZEN

 • divadelní představení (ŘIMBABA) ZRUŠENO V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM OHLEDNĚ KORONAVIRU, MŠ UZAVŘENA
 • návštěva místní knihovny ZRUŠENA - MŠ UZAVŘENA
 • BRIGÁDA – úklid teras MŠ (SVÉPOMOCÍ)
 •  Otvírání studánky ZRUŠENO - MŠ UZAVŘENA

DUBEN

 • Tvořivá dílna „BYLINKY“ ZRUŠENA - PROVOZ MŠ PRO VYBRANÉ SKUP. DĚTÍ, MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
 • REJ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

 • oslava DNE MATEK
 • KOUZELNÍK A ZVÍŘÁTKA
 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

ČERVEN

 • oslava DNE DĚTÍ S POLICIÍ
 • ŠKOLNÍ VÝLET (1. a 2. tř.)
 • ŠKOLNÍ VÝLET (3. a 4. tř.)
 • zakončení projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY (3. a 4. tř.)
 • SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S UPLYNULÝM ŠK. ROKEM